Publicatie

Te ontlenen rechten aan informatie / aansprakelijkheid

De webmeester van de personeelsvereniging APNSA onderhoudt de inhoud en lay-out van de website zo zorgvuldig mogelijk. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. 

De APNSA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar website. De APNSA is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van haar website is verkregen.

 

De APNSA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot haar website en de via haar website te
leveren producten en/of diensten. Het is daarom -- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de APNSA -- onder meer niet toegestaan om de tekst en beeldinformatie en/of de huisstijl te kopiëren, te verveelvoudigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst en beeldinformatie op de website van de APNSA mag op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt of worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden.

Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar:

apnsa@kpnmail.nl

GASTENBOEK

De webmeester vindt het prettig u te mogen verwelkomen op onze site. Wij hopen dat u tevreden bent en wensen u veel plezier.

Laat, voor dat u onze site weer verlaat, een berichtje achter in ons gastenboek, wij stellen dat zeer op prijs. Hartelijk dank hiervoor.

Contact

Personeelsvereniging APNSA Arnhem

apnsa@kpnmail.nl

Noordelijke Parallelweg 150
6813 DG Arnhem

06-24531565

Doorzoek de website

Informatie over "De Uithoek" ?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in:

APNSA JE MOET ER BIJ ZIJN

Maak een gratis websiteWebnode