In het info-blad van december is een foutje geslopen omtrent de contributie. Hierin is vermeldt dat wegens de corona en dat "De Uithoek" noodgedwongen de deuren heeft moeten sluiten de contributie in 2021 aangepast zou worden voor het zwemmen en het bowlen maar dit betreft niet alleen het zwemmen en bowlen maar ook de andere afdelingen van de APNSA. Wilt u meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Bestuursmededelingen

 
Wet op de privacy
 

In de vorige uitgave en op de jaarvergadering hebben we melding gemaakt van de invoering van de wet op de privacy. Dat heeft vooral voor het bedrijfsleven veel impact, maar ook verenigingen ontkomen niet aan de strakkere regels die de wet voorschrijft. De ledenadministratie en de omgang daarmee was al gewaarborgd. Wat ook in de wet is vastgelegd is de instemming van personen/leden voor het publiceren van foto’s. Daar waren wij al karig in, hooguit stond een afdeling, een gedecoreerd lid, of anderszins iemand met foto afgebeeld. Dat neemt niet weg dat er formeel toestemming moet zijn om überhaupt afbeeldingen te publiceren in het blad. Wij vragen u dan ook aan te geven als u bezwaar heeft tegen het publiceren van een (afdeling) foto waarop u herkenbaar staat afgebeeld. U mag ervan uitgaan dat wij zorgvuldig hier mee omgaan. Desalniettemin heeft u het recht bezwaar te maken tegen uw afbeelding in het APNSA blad.

Wilt u zo vriendelijk zijn ons te melden als u in voorkomende gevallen sowieso bezwaar heeft tegen afdrukken van foto’s waarop u staat afgebeeld? 

Alvast onze dank.

 

Het bestuur

 

Contact

Personeelsvereniging APNSA Arnhem

apnsa@kpnmail.nl

Noordelijke Parallelweg 150
6813 DG Arnhem

06-24531565

Doorzoek de website

Informatie over "De Uithoek" ?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in:

APNSA JE MOET ER BIJ ZIJN

Maak een gratis websiteWebnode